Commit History

Autor SHA1 Mensaxe Data
  Diego 2c7d979829 Actualizar 'libros.md' hai 4 meses
  Diego 1c1294668a Engadidas Guías Ciencia Cidadá hai 4 meses
  dalareo e4e696759d Unha achega hai 1 ano
  dalareo 5852e40891 Algúns cambios á bibliografía hai 1 ano
  dalareo 42967068c0 Merge branch 'cambios-2' of AdEiris/biblioteca into master hai 1 ano
  AdEiris c01c70e9da Engadida seccion ligazons de interese. hai 1 ano
  Claudia a6cbe12e97 Update 'libros.md' hai 1 ano
  Claudia 321f9798c1 Update 'libros.md' hai 1 ano
  Claudia 1877aa84b7 Update 'libros.md' hai 1 ano
  Claudia 5df55a16e0 Update 'libros.md' hai 1 ano
  Claudia fa339c9ad9 Update 'libros.md' hai 1 ano
  dalareo 714488d02f Merge branch 'master' of ogorriz/Biblioteca into master hai 1 ano
  Óscar Górriz de9cdb0931 Engadido TAZ, de Hakim Bey hai 1 ano
  hector.pose ff8e97fca9 Engadida nova entrada bibliográfica hai 1 ano
  dalareo 115b998e4d Engadido libro Manovich e PDF hai 1 ano
  dalareo 4ba6395058 Achega de libros varios hai 1 ano
  dalareo c9c9b7a5d9 Actualizar 'README.md' hai 1 ano
  dalareo dae7450b96 Eliminado artigo hai 1 ano
  dalareo 6a5a576666 Primeira achega artigos.md hai 1 ano
  dalareo fcd61eb85b Actualizar 'libros.md' hai 1 ano
  dalareo 38a9c052ce Actualizar 'libros.md' hai 1 ano
  dalareo 1419c27532 Primeira achega de libros hai 1 ano
  Co-Lab. Laboratorio cidadán A Coruña edeb74c43b Initial commit hai 1 ano