Recursos de deseño gráfico e de imaxe corporativa do Co-Lab

Diego d0072fff54 Engadida tipografía Source Sans Pro Italic hai 1 ano
BannersWeb 6f6f5b8ab7 Engadidas imaxes de banners para a Web %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
Facebook 4090409019 Engadidas imaxes de Facebook %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
Logos 2a295d9a44 Engadidos logos %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
Twitter 3f6352de7a Engadidas imaxes de Twitter %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
tipografias d0072fff54 Engadida tipografía Source Sans Pro Italic hai 1 ano
LICENSE f4d2beb606 Initial commit %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos
Manual_CoLab.pdf 7c53d08987 engadido manual imaxe corporativa hai 1 ano
README.md 17597f648f Actualizar 'README.md' %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos

README.md

Gráfica

Recursos de deseño gráfico e de imaxe corporativa do Co-Lab