Recursos de deseño gráfico e de imaxe corporativa do Co-Lab

Diego d0072fff54 Engadida tipografía Source Sans Pro Italic 2 years ago
BannersWeb 6f6f5b8ab7 Engadidas imaxes de banners para a Web 3 years ago
Facebook 4090409019 Engadidas imaxes de Facebook 3 years ago
Logos 2a295d9a44 Engadidos logos 3 years ago
Twitter 3f6352de7a Engadidas imaxes de Twitter 3 years ago
tipografias d0072fff54 Engadida tipografía Source Sans Pro Italic 2 years ago
LICENSE f4d2beb606 Initial commit 3 years ago
Manual_CoLab.pdf 7c53d08987 engadido manual imaxe corporativa 2 years ago
README.md 17597f648f Actualizar 'README.md' 3 years ago

README.md

Gráfica

Recursos de deseño gráfico e de imaxe corporativa do Co-Lab