Fase inicial do deseño do Co-Lab

braisgf dd30bf4b8e Enxeñería sen Fronteiras 2 years ago
Entrevistas dd30bf4b8e Enxeñería sen Fronteiras 2 years ago
documentos_previos ea305e1d86 Engadido documento sobre laboratorio dos comúns 2 years ago
LICENSE 4898e70254 Initial commit 2 years ago
README.md 62d3dc7c26 Actualizar 'README.md' 2 years ago
laboratorio_cidadán.md 610e2bd047 Erros de formato 2 years ago

README.md

Investigación

Para a posta en marcha do Co-Lab entendeuse imprescindible realizar un mapeado e unha investigación previa co obxectivo principal de recoller información, experiencias e críticas que axudaran a construír o Obradoido de definición e o propio Co-Lab.

Para elo, fíxose un primeiro mapeado do reto que temos por diante, así como dos axentes locais que entendíamos deberían estar involucrados. A partir deste mapeado, realizáronse unha serie de entrevistas a axentes locais de cinco grandes áreas temáticas (sector público e gobernanza, fundacións e asociacionismo, ámbito tecnolóxico, sector creativo e mundo académico). Complementariamente, entrevistouse a algunhas persoas vencelladas a diferentes proxectos que podían aportar a súa experiencia e coñecementos. Co transcurso da investigación fóronse engadindo as aportacións feitas e modificando parte do deseño do Obradoiro, entendendo a validez e relevancia do recollido. Ademais, enténdese que esta investigación pode servir tamén para o futuro do Co-Lab a modo de repositorio inicial.

Neste espazo resúmese polo tanto toda a información extraída das entrevistas.