Explorar o código

Merge branch 'imaxes' of AdEiris/manual into master

dalareo hai 1 ano
pai
achega
cd85a84428
Modificáronse 16 ficheiros con 20 adicións e 17 borrados
 1. 2 2
    README.md
 2. 4 4
    achegas.md
 3. 3 3
    clonar.md
 4. 2 2
    explorar.md
 5. BIN=BIN
    imaxes/achegas.png
 6. BIN=BIN
    imaxes/editar.png
 7. BIN=BIN
    imaxes/explore.png
 8. BIN=BIN
    imaxes/fork.png
 9. BIN=BIN
    imaxes/fork_rename.png
 10. BIN=BIN
    imaxes/pull_request.png
 11. BIN=BIN
    imaxes/pull_request_1.png
 12. BIN=BIN
    imaxes/readme.png
 13. BIN=BIN
    imaxes/rexistro.png
 14. 3 0
    organizacions.md
 15. 2 2
    pull_request.md
 16. 4 4
    repositorios.md

A diferenza do arquivo foi suprimida porque é demasiado grande
+ 2 - 2
README.md


A diferenza do arquivo foi suprimida porque é demasiado grande
+ 4 - 4
achegas.md


+ 3 - 3
clonar.md

@@ -2,12 +2,12 @@
 
 ## Na interfaz web
 
-Para clonar un repositorio na interfaz web deberás usar a función ** fork ** que se atopa no menu lateral:
+Para clonar un repositorio na interfaz web deberás usar a función **fork** que se atopa no menu lateral:
 
 ![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/fork.png)
 
-Unha vez clonado, isto é, feito o "*fork*" poderás asignarlle outro nome, así como permisos de lectura para o resto de usuarios facéndoo público ou non.
+Unha vez clonado, isto é, feito o "*fork*" poderás asignarlle outro nome, así como permisos de lectura para o resto de usuarias facéndoo público ou non.
 
 ![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/fork_rename.png)
 
-## Na liña de comandos
+## Na liña de comandos

+ 2 - 2
explorar.md

@@ -1,5 +1,5 @@
 # Explorar a forxa
 
-Na forxa poderás atopar distintos [repositorios](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/src/master/repositorios.md) e no menú superior podes exploralos, así como visitar os perfís das [usuarias](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/src/master/usuarias.md) e [organizacións](http://)
+Na forxa poderás atopar distintos [repositorios](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/src/master/repositorios.md) e no menú superior podes exploralos, así como visitar os perfís das [usuarias](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/src/master/usuarias.md) e [organizacións](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/src/master/organizacions.md)
 
-![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/explore.png)
+![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/explore.png)

BIN=BIN
imaxes/achegas.png


BIN=BIN
imaxes/editar.png


BIN=BIN
imaxes/explore.png


BIN=BIN
imaxes/fork.png


BIN=BIN
imaxes/fork_rename.png


BIN=BIN
imaxes/pull_request.png


BIN=BIN
imaxes/pull_request_1.png


BIN=BIN
imaxes/readme.png


BIN=BIN
imaxes/rexistro.png


+ 3 - 0
organizacions.md

@@ -0,0 +1,3 @@
+# Crear unha organización
+
+Para crear unha organización ...

+ 2 - 2
pull_request.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 No contexto de Git chamámoslle **pull request** á solicitude que fai unha usuaria para incorporar nun repositorio os cambios que previamente fixo nunha copia do mesmo.
 
-Para iniciar un ** pull request** teremos que facer unha primeira achega no repositorio clonado, o **fork**, e despois iniciala no menú correspondente, un botón verde na parte da dereita:
+Para iniciar un **pull request** teremos que facer unha primeira achega no repositorio clonado, o **fork**, e despois iniciala no menú correspondente, un botón verde na parte da dereita:
 
 ![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/pull_request.png)
 
@@ -10,4 +10,4 @@ A continuación poderemos indicar cales foron os cambios aplicados e incorporar
 
 ![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/pull_request_1.png)
 
-Unha vez aceptemos a **pull_request** a usuaria que administre o proxecto orixinal verificará os cambios e aprobará ou pechará sen aprobar a **pull_request**. Normalmente as administradoras establecen uns requisitos que deben cumplir as achegas e, no caso de que non as acepten, indican cales son os cambios que hai que facer nas mesmas para ser aceptadas.
+Unha vez aceptemos a **pull_request** a usuaria que administre o proxecto orixinal verificará os cambios e aprobará ou pechará sen aprobar a **pull_request**. Normalmente as administradoras establecen uns requisitos que deben cumplir as achegas e, no caso de que non as acepten, indican cales son os cambios que hai que facer nas mesmas para ser aceptadas.

+ 4 - 4
repositorios.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # Os repositorios
 
-Un repositorio é un espazo no que se almacena e manten información dixital. Na forxa cada proxecto terá o seu propio repositorio.
+Un repositorio é un espazo no que se almacena e mantén información dixital. Na forxa cada proxecto terá o seu propio repositorio.
 
 Os repositorios poderán ter a estructura que os usuarios conveñan pero sempre haberá algúns elementos comúns, por exemplo:
 
@@ -10,7 +10,7 @@ Este arquivo mostrarase de xeito automático ao acceder ao repositorio.
 
 ![](http://forxa.colab.coruna.gal/Co-Lab/manual/raw/master/imaxes/readme.png)
 
-Contén a información básica sobre o proxecto. Existen algúns criterios estandar á hora de deseñar un arquivo README.md, debiendo en general abordarse los siguientes aspectos:
+Contén a información básica sobre o proxecto. Existen algúns criterios estandar á hora de deseñar un arquivo README.md, debendo en xeral abordarse os seguintes aspectos:
 
 ### Resumo
 
@@ -18,7 +18,7 @@ Ao inicio do arquivo deberemos incluir unha breve introducción que explique o *
 
 ### Exemplo de uso
 
-No caso de que o repositorio resolva un problema, a continuación deberemos explicitar do xeito máis claro posible cal é. Este é pois o espazo para contar o **como** do noso proxecto. No caso de que o noso proxecto sexa un proxecto de software aquí deberemos mostrar un fragmento do código ou un pantallazo do uso principal, tentando de ser o máis claros posible.
+No caso de que o repositorio resolva un problema, a continuación deberemos explicitar do xeito máis claro posible cal é. Este é pois o espazo para contar o **como** do noso proxecto. No caso de que o noso proxecto sexa un proxecto de software, aquí deberemos mostrar un fragmento do código ou un pantallazo do uso principal, tentando de ser o máis claros posible.
 
 ### Motivación
 
@@ -36,4 +36,4 @@ Indícalle á xente como pode formar parte do proxecto, así como as ferramentas
 
 ### Licencia
 
-Unha breve descripción da licencia que ten o proxecto (Creative Commons, MIT, Apache, GPL, etc.)
+Unha breve descripción da licencia que ten o proxecto (Creative Commons, MIT, Apache, GPL, etc.)