Commit History

Author SHA1 Message Date
  colab 9604bffde3 cambiar url repositorio forxa en github 2 years ago
  dalareo 625471c376 engadida ligazón para editar un arquivo 2 years ago
  AdEiris afe8bc504e Engadida unha palabra que faltaba. 3 years ago
  dalareo 59fadaddbf actualizado README.md 3 years ago
  dalareo c5a208a8f5 actualizado README.md 3 years ago
  dalareo a335e4aa75 actualizado README.md 3 years ago
  dalareo 88e920b8b2 editando README.md 3 years ago
  dalareo 93c2c5e11c editando README.md 3 years ago
  dalareo 59d01659a1 modificar URL banner 3 years ago
  David A. Lareo e23a91e639 mover imaxes a cartafol propio 3 years ago
  colab 827cee8dbb engadida referencia ao clon en github 3 years ago
  colab 3a8779c8a7 cambio nome repositorio forxacolab 3 years ago
  colab e330848c34 Mudando nome do repositorio de proba a manual 3 years ago
  colab 5f3232974b Engadida imaxe a README.md 3 years ago
  colab 89388278d3 Primeira achega ao arquivo README.md 3 years ago
  Co-Lab. Laboratorio cidadán A Coruña 1f4f414a94 Initial commit 3 years ago