Commit History

Autor SHA1 Mensaxe Data
  David A. Lareo a2b1c59814 engadida referencia a Pandoc hai 5 días
  David A. Lareo dfee0a62a7 engadida referencia ao exportardor de Microsoft Word a Markdown hai 5 días
  colab 9604bffde3 cambiar url repositorio forxa en github hai 2 semanas
  dalareo 51ff325d97 engadida ligazón para editar un arquivo hai 9 meses
  dalareo 625471c376 engadida ligazón para editar un arquivo hai 9 meses
  dalareo b16f90618d achegada información para insertar imaxes hai 9 meses
  dalareo e512883b54 engadida imaxe raw - url hai 9 meses
  dalareo d687b62736 achegar imaxe - menu subida hai 9 meses
  dalareo d6455433b5 achegar imaxe - subir arquivo hai 9 meses
  dalareo 3e30606cde achegar imaxe - imaxe hai 9 meses
  dalareo 1580733f63 barra de estilo - imaxe hai 9 meses
  dalareo cd85a84428 Merge branch 'imaxes' of AdEiris/manual into master hai 9 meses
  AdEiris 91141b79d9 Cambiados varios erros tipograficos. hai 9 meses
  AdEiris 1ac34aa001 Engadidos arquivo 'organizacions' e link a el en 'explorar' para axuda de como crealas. hai 9 meses
  AdEiris afe8bc504e Engadida unha palabra que faltaba. hai 9 meses
  AdEiris dbd5a14771 Recortadas capturas para que non se vexa o navegador. hai 9 meses
  dalareo ce4d0a2b19 Cambio expresión inicial por "seguramente" hai 10 meses
  dalareo 59fadaddbf actualizado README.md hai 10 meses
  dalareo c5a208a8f5 actualizado README.md hai 10 meses
  dalareo f2d138cfc6 Engadido arquivo achegas.md hai 10 meses
  dalareo 7ab7e17ad6 engadido arquivo pull_request.md hai 10 meses
  dalareo 4d3ecb8962 engadida imaxe pull_request-1.png hai 10 meses
  dalareo 0d72894d66 engadida imaxe pull_request.png hai 10 meses
  dalareo 7d5f42abcc Engadido arquivo clonar.md hai 10 meses
  dalareo f617f7c39a engadida imaxe fork_rename.png hai 10 meses
  dalareo 7725047ce1 engadida imaxe fork.png hai 10 meses
  dalareo 86b897ae4f engadida imaxe achegas.png hai 10 meses
  dalareo 627849d663 subida imaxe editar.png hai 10 meses
  dalareo a335e4aa75 actualizado README.md hai 10 meses
  dalareo a17693edf1 editado arquivo explorar ca ligazón a usuarias.md hai 10 meses