Commit History

Author SHA1 Message Date
  David A. Lareo d73c1b4ca4 borrado manual de imaxe corporativa 1 year ago
  David A. Lareo e2a2dab95f engadido manual imaxe corporativa 1 year ago
  David A. Lareo a2b1c59814 engadida referencia a Pandoc 1 year ago
  David A. Lareo dfee0a62a7 engadida referencia ao exportardor de Microsoft Word a Markdown 1 year ago
  colab 9604bffde3 cambiar url repositorio forxa en github 1 year ago
  dalareo 51ff325d97 engadida ligazón para editar un arquivo 2 years ago
  dalareo 625471c376 engadida ligazón para editar un arquivo 2 years ago
  dalareo b16f90618d achegada información para insertar imaxes 2 years ago
  dalareo e512883b54 engadida imaxe raw - url 2 years ago
  dalareo d687b62736 achegar imaxe - menu subida 2 years ago
  dalareo d6455433b5 achegar imaxe - subir arquivo 2 years ago
  dalareo 3e30606cde achegar imaxe - imaxe 2 years ago
  dalareo 1580733f63 barra de estilo - imaxe 2 years ago
  dalareo cd85a84428 Merge branch 'imaxes' of AdEiris/manual into master 2 years ago
  AdEiris 91141b79d9 Cambiados varios erros tipograficos. 2 years ago
  AdEiris 1ac34aa001 Engadidos arquivo 'organizacions' e link a el en 'explorar' para axuda de como crealas. 2 years ago
  AdEiris afe8bc504e Engadida unha palabra que faltaba. 2 years ago
  AdEiris dbd5a14771 Recortadas capturas para que non se vexa o navegador. 2 years ago
  dalareo ce4d0a2b19 Cambio expresión inicial por "seguramente" 2 years ago
  dalareo 59fadaddbf actualizado README.md 2 years ago
  dalareo c5a208a8f5 actualizado README.md 2 years ago
  dalareo f2d138cfc6 Engadido arquivo achegas.md 2 years ago
  dalareo 7ab7e17ad6 engadido arquivo pull_request.md 2 years ago
  dalareo 4d3ecb8962 engadida imaxe pull_request-1.png 2 years ago
  dalareo 0d72894d66 engadida imaxe pull_request.png 2 years ago
  dalareo 7d5f42abcc Engadido arquivo clonar.md 2 years ago
  dalareo f617f7c39a engadida imaxe fork_rename.png 2 years ago
  dalareo 7725047ce1 engadida imaxe fork.png 2 years ago
  dalareo 86b897ae4f engadida imaxe achegas.png 2 years ago
  dalareo 627849d663 subida imaxe editar.png 2 years ago