Commit History

Author SHA1 Message Date
  AdEiris 1ac34aa001 Engadidos arquivo 'organizacions' e link a el en 'explorar' para axuda de como crealas. 2 years ago