clonar.md 497 B

Clonar un repositorio

Na interfaz web

Para clonar un repositorio na interfaz web deberás usar a función fork que se atopa no menu lateral:

Unha vez clonado, isto é, feito o "fork" poderás asignarlle outro nome, así como permisos de lectura para o resto de usuarias facéndoo público ou non.

Na liña de comandos