pull_request.md 1.0 KB

Facer un pull request

No contexto de Git chamámoslle pull request á solicitude que fai unha usuaria para incorporar nun repositorio os cambios que previamente fixo nunha copia do mesmo.

Para iniciar un pull request teremos que facer unha primeira achega no repositorio clonado, o fork, e despois iniciala no menú correspondente, un botón verde na parte da dereita:

A continuación poderemos indicar cales foron os cambios aplicados e incorporar tamén outros arquivos no menú de comparar cambios:

Unha vez aceptemos a pull_request a usuaria que administre o proxecto orixinal verificará os cambios e aprobará ou pechará sen aprobar a pull_request. Normalmente as administradoras establecen uns requisitos que deben cumplir as achegas e, no caso de que non as acepten, indican cales son os cambios que hai que facer nas mesmas para ser aceptadas.