Espazo aberto de traballo e reflexión para definir as características e natureza do laboratorio cidadán. Días 24 e 25 de novembro de 2016. Inscripción: https://emapic.es/custom/colab-signup

dalareo 005c6cf83f Engadidas bios dos relatores do Obradoiro 2 years ago
mobilidade 77255515a2 Corrixe pequenas erratas. 2 years ago
o_cultural 930d0aa7b3 Update 'o_cultural/README.md' 2 years ago
o_habitar fb2281c4c8 Actualizar 'o_habitar/conceptualizar/README.md' 2 years ago
o_ser_dixital 3a94fdb17b Engadido texto da fase de prototipado 2 years ago
o_social 9d82db58d9 Update 'o_social/prototipar/README.md' 2 years ago
Informacion_invitados.md ab6d758de2 Problema sintaxe no tachado 2 years ago
LICENSE 778eaf694d Initial commit 2 years ago
Programa.md 77255515a2 Corrixe pequenas erratas. 2 years ago
README.md 36ff72305f Actualizar 'README.md' 2 years ago
bio_relatores.md 005c6cf83f Engadidas bios dos relatores do Obradoiro 2 years ago
proceso_1.png 16598c7555 Achegadas imaxes infografías proceso 2 years ago
proceso_2.png 16598c7555 Achegadas imaxes infografías proceso 2 years ago
prototipo.png 16598c7555 Achegadas imaxes infografías proceso 2 years ago

README.md

Obradoiro Co-Lab

Espazo aberto de traballo e reflexión para definir as características e natureza do laboratorio cidadán.

Xoves, 24 e Venres, 25 de Novembro

Ágora, centro sociocultural

9.30 - 20.00

Inscripción: https://emapic.es/custom/colab-signup