Proxecto de participación no que se pretende contar co apoio, presencia e colaboración da veciñanza do Agra do Orzán para identificar entre todos novos espazos para a convivencia cidadá nun barrio cunha alta densidade de poboación.

Nacho_Hortas 10cf0b51b0 Actualizar '04.00. ACCIÓNS PARTICIPATIVAS' 1 year ago
imaxes d1933d34e6 04.05 Acción na rúa 1 year ago
00.00.- PASOS PARA LLEVAR A CABO UN PROCESO PARTICIPATIVO 41b94cf647 Actualizar '00.00.- PASOS PARA LLEVAR A CABO UN PROCESO PARTICIPATIVO' 1 year ago
01.00.- ANTECEDENTES. eed34695dc Actualizar '01.00.- ANTECEDENTES.' 1 year ago
01.01 Mapa Coru.jpg 46f0ad861f 01 Antecedentes Arquivo situando o barrio do Agra na cidade 1 year ago
02.00. DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DO PROXECTO 2bb8a87f2f Actualizar '02.00. DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DO PROXECTO' 1 year ago
02.01. Contacto cas asociacións ed3152558d Actualizar '02.01. Contacto cas asociacións' 1 year ago
02.02. Entrevitas con informantes chave 717072936c Actualizar '02.02. Entrevitas con informantes chave' 1 year ago
02.03. Creación de perfís nas redes sociais d41d7b50b2 Actualizar '02.03. Creación de perfís nas redes sociais' 1 year ago
02.04. Conclusión a fase de difusión 8fd2403076 Actualizar '02.04. Conclusión a fase de difusión' 1 year ago
03.00. PREPARANDO A CHARLA INICIAL 4f2d0f93d7 Actualizar '03.00. PREPARANDO A CHARLA INICIAL' 1 year ago
03.01.: CONTINUACIÓN DO ESTUDO DOS PATIOS INICIADO EN “A CIDADE DOS BARRIOS”. 5baee6774e Actualizar '03.01.: CONTINUACIÓN DO ESTUDO DOS PATIOS INICIADO EN “A CIDADE DOS BARRIOS”.' 1 year ago
03.02.01.: EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (esquema de ocupación). 57295fced1 Actualizar '03.02.01.: EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (esquema de ocupación).' 1 year ago
03.02.02. EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (esquema de espazo construído). 1352421379 Actualizar '03.02.02. EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (esquema de espazo construído).' 1 year ago
03.02.03. Esquema de densidade de poboación. aa88cbe10a Actualizar '03.02.03. Esquema de densidade de poboación.' 1 year ago
03.02.04. EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (PXOM). 450a4381c0 Actualizar '03.02.04. EXPLICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DO BARRIO (PXOM).' 1 year ago
03.03.00.: NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA. 6796f44c86 Actualizar '03.03.00.: NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA.' 1 year ago
03.03.01. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os solares baleiros). df5e2f132c Actualizar '03.03.01. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os solares baleiros).' 1 year ago
03.03.02. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os patios). 264d336669 Actualizar '03.03.02. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os patios).' 1 year ago
03.03.03. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (o parque do Observatorio). 27acb0025f Actualizar '03.03.03. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (o parque do Observatorio).' 1 year ago
03.03.04. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os baixos comerciais). ab6028daf9 Actualizar '03.03.04. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (os baixos comerciais).' 1 year ago
03.03.05. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (a rúa). c8d66b3abc Actualizar '03.03.05. NA PROCURA DE MAIS ESPAZOS DE CONVIVENCIA (a rúa).' 1 year ago
03.03.06. A CARTOGRAFÍA CON TODAS AS CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN 16623c37e4 Actualizar '03.03.06. A CARTOGRAFÍA CON TODAS AS CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN' 1 year ago
04.00. ACCIÓNS PARTICIPATIVAS 10cf0b51b0 Actualizar '04.00. ACCIÓNS PARTICIPATIVAS' 1 year ago
04.01 Roteiro c1da9b7f6f Actualizar '04.01 Roteiro' 1 year ago
04.02 CONCLUSIÓNS DO ROTEIRO 91da4377c1 Actualizar '04.02 CONCLUSIÓNS DO ROTEIRO' 1 year ago
04.03 OBRADOIRO 1 a199fa468c Actualizar '04.03 OBRADOIRO 1' 1 year ago
04.04 OBRADOIRO 2 aa64ae0d3c Actualizar '04.04 OBRADOIRO 2' 1 year ago
04.05 Acción de rua f03384f1c5 Engadida seccion explicativa dos cambios propostos pola acción na rúa 1 year ago
Docu 13.jpg 91eeacbefb Imagen de docu para 01 antecedentes 1 year ago
Localización para proxección de documental.JPG 1f0c053835 imaxe 02 Emprazamento para localización de documental 1 year ago
README.md 8d13311a34 Initial commit 1 year ago
mapa Agra do Orzan 12.jpg aa4d25daf3 Subir archivos a '' 1 year ago

README.md

participAGRA

Proxecto de participación no que se pretende contar co apoio, presencia e colaboración da veciñanza do Agra do Orzán para identificar entre todos novos espazos para a convivencia cidadá nun barrio cunha alta densidade de poboación.