Introduccion http://compartiva.net

Arantxa Serantes bc6b6ad679 inicio 2 years ago
LICENSE 61b07d799b Initial commit 2 years ago
README.md bc6b6ad679 inicio 2 years ago

README.md

Compartiva

Filosofía asociada al proxecto Cousateca, que trata de definir o mínimo sistema operativo na relación persoa/ cousa.

Para tal fin proponse:

  • Flove (Marc Mena)
  • Método Spool (Arantxa Serantes) - inspirado no simultaneous peripherial operation on-line no que enfatiza na mediación orientada a procesos.